EDUAUTYZM.PL

O mnie

Nazywam się  Joanna Skorżyńska, jestem oligofrenopedagogiem, licencjonowanym terapeutą behawioralnym, Pracuję w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem  w Gdańsku. Z dziećmi i młodzieżą z autyzmam pracuję od 17 lat.

 

Jestem autorem „Ćwiczenia kształtujące umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem” wyd. Harmonia, współautorem podręcznika do klasy drugiej „Wesoła szkoła” wyd. Operon, współautor pierwszego  podręcznika dla uczniów    z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną „Ja i mój świat” (klasa I, II i III) wyd. Harmonia, współautor ćwiczeń „Odżywanie” i „Zawody” wyd. Harmonia.

 

 

© EDUAUTYZM 2016