EDUAUTYZM.PL

Materiały edukacyjne

Poniżej znajdują się materiały edukacyjne podzielone na poszczególne tematy powiązane z zakresem tematycznym ośrodków pracy. W pracy staram się wybierać te przedmioty, zjawiska, wydarzenia, które uczniowie mogą obserwować i doświadczać. Główny nacisk położono w nich na rozwój umiejętności komunikacji i umiejętności szkolne. Wewnątrz każdego tematu znajdują się zadania podzielone ze względu na poziom umiejętności uczniów.

 

Etap obrazka – dla uczniów, których edukacja opiera się na pracy z przedmiotami, zdjęciami i obrazkami.

Etap wyrazu – dla uczniów, którzy uczą się czytać, potrafią przeczytać ze zrozumieniem pojedyncze wyrazy.

Etap zdania – dla uczniów potrafiących przeczytać proste zdanie ze zrozumieniem i rozpoczynają swoją przygodę z tekstami.

Czwarty element – to zdjęcia związane z tematem, które mogą się okazać przydatne dla każdego etapu nauki uczniów.Etap obrazka

Etam wyrazu

Etap zdania

 

Artykuły

 

 

1. Przykładowy rozkład materiału

2. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

3. Jak pracować z materiałami

4. Rozwój mowy, komunikacji, umiejętności społecznych wg psychologi rozwojowej.

© EDUAUTYZM 2016